Clicky

טאצ' מוצרים טבעיים - תקנון אתר
חפש

1700709444

תקנון אתר

כללי:
 1. אתר טאצ' מוצרים לרפואה משלימה (להלן: "האתר") הינו אתר על גבי רשת האינטרנט המנהל חנות וירטואלית לציבור הגולשים ברשת האינטרנט בישראל. האתר בבעלות "טאצ' מוצרים לרפואה משלימה" ע.מ. 557826468  (רח' הרצל 65 נהרייה, ישראל) והינו אחראי על ניהול המכירות באתר (להלן: "המפעיל").
 2. כל המבצע פעולה כלשהי באתר בין אם טלפונית ובין אם דרך האתר מצהיר כי הנו מודע לתקנון האתר ולכללי השימוש באתר ומקבלם, וכי לא תהא לו או למי מטעמו כל טענה או תביעה כנגד המפעיל  או מי מטעמו, מלבד טענות הקשורות בהפרת התחייבויות של  המפעיל על-פי תקנון זה.
 3. רשאים להשתתף במכירות המבוצעות באתר בני 18 ומעלה. ההשתתפות מותנית במסירת פרטים אישיים מלאים, נכונים ומדויקים ובהתאם לדרישות ככל שיתבקשו.
 4. אין לעשות כל שימוש מסחרי בנתונים המתפרסמים באתר, לצורך הצגתם באתר או שירות או פלטפורמה אחרת כלשהי, בלא קבלת הסכמתו של מפעיל האתר מראש ובכתב.
 5. התקנון נכתב בלשון זכר אך פונה לנשים וגברים כאחד.
 6. מחירי המוצרים באתר בעת הצגתם אינם כוללים מע"מ.
   
הגנת פרטיות:
 1. המפעיל מתחייב לשמור על סודיות ופרטיות הגולש ככל האפשר ובאמצעים העומדים לרשותו, ולא להעביר את פרטי הלקוח לצד שלישי שלא בהסכמה מפורשת של הלקוח, לא כולל העברת פרטי העסקה לחברת האשראי לצורך חיוב ופרטי הלקוח או אל חברת המשלוחים לצורך אספקת המוצר.
 2. מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין באפשרות מפעיל האתר להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למאגר נתוני האתר. המפעיל יהיה פטור מכל אחריות בעקבות חדירה למאגר הנתונים או שימוש לרעה בו על-ידי צד שלישי. במקרה כזה לא תהיה למשתמש כל טענה, תביעה או דרישה כלפי המפעיל.
 3. המפעיל רשאי לשלוח אל הלקוח הודעות פרסומיות מעת לעת באמצעות דיוור ישיר, דואר אלקטרוני ומסרונים.
המוצרים:
 1. כל המוצרים המוצעים באתר הם מקוריים, חדשים, באריזתם המקורית, ללא פגם, אלא אם כן מצוין אחרת.
 2. למפעיל שמורה בכל עת הזכות הבלעדית להוסיף, לגרוע או לשנות מוצרים/שירותים המוצעים לרכישה באתר וכן לקבוע את כמות המוצרים שיוצעו לרכישה, את אופן הרכישה ואת מחיר הרכישה.
 3. תמונות המוצגות באתר הנן לצורך המחשה בלבד ואינן מחייבות את המפעיל.
רכישה ואמצעי תשלום:
 1. המפעיל שומר על הזכות לבטל רכישה באתר על-פי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הסברים. במקרה כזה יקבל הלקוח הודעה טלפונית או בכתב על ביטול העסקה ויזוכה מתשלום, באם חויב. לאחר זיכוי הלקוח לא תהיה למפעיל כל חבות נוספת כלפי הלקוח או צד שלישי אחר.
 2. לאחר ביצוע הזמנה באתר תישלח הודעה לתיבת הדואר האלקטרוני של הלקוח בציון מספר ההזמנה. יודגש כי שליחת הודעה זו אינה מהווה ראיה לביצוע פעולת רכישה באתר ואינה מחייבת את המפעיל .
 3. התשלום באתר יתבצע באמצעות כרטיס אשראי ישראלי באינטרנט או בטלפון.
 4. הרכישה מותנית באישור חברת האשראי. במידה ונבחרה אופציית איסוף עצמי, יוכל הלקוח לבצע תשלום במעמד הרכישה עם קבלת המוצר.
 5. החיוב בכרטיס אשראי הינו בתשלום אחד או בתשלומים על בסיס בחירת הלקוח.
אספקת הסחורה:
 1. מחירי המוצרים באתר כוללים משלוח באמצעות שירות דואר, שרותי שליחים ושרותי שליחים גוביינא.
 2. כל לקוח רשאי לאסוף בעצמו את המוצר הנרכש באמצעות בחירת אופציית "איסוף עצמי" בטופס ההזמנה באתר. באחריות הלקוח לבצע תיאום טרם הגעתו לקבלת הסחורה.
 3. בעת איסוף עצמי של מוצר יהיה על הלקוח להציג ת.ז של מבצע ההזמנה, ואת כרטיס האשראי אתו ביצע הלקוח את העסקה. כמו-כן יהיה הלקוח אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, אשר ייגרם למוצר מרגע שהמוצר הועבר לחזקתו.
 4. מועד אספקת המוצרים הינו בהתאם למפורט בעמוד המכירה ובכפוף להסדר התשלום וקבלת אישור לעסקה מחברת האשראי. יובהר כי זמני אספקת המוצרים המצוינים באתר כוללים רק את חישובם של ימי עסקים (לא כולל שישי, שבת, מועדים וערבי/ימי חג).
 5. המפעיל לא יישא באחריות לכל עיכוב בהגעת המוצר. במקרה כזה רשאי הלקוח לבטל את הזמנתו ולקבל את מלוא כספו בחזרה.
ביטולים והחזרות:
 1. על הלקוח לבדוק את המוצר מיד עם קבלתו. לקוח המעוניין לבטל את הזמנתו, רשאי לבטל את העסקה תוך 14 יום ממועד קבלת המוצר כשהוא באריזתו המקורית וללא כל סימני שימוש.
 2. בעת ביטול עסקה עקב אי התאמה/פגם במוצר, תתבצע ההחזרה על חשבון המפעיל  תוך פירוט סיבת הביטול. במידה ובוטלה העסקה שלא עקב אי התאמה/פגם במוצר, תבוצע ההחזרה על חשבון הלקוח.
 3. במקרה בו בוטלה העסקה לאחר שליחת המוצר, יזוכה הלקוח בסכום העסקה בניכוי דמי המשלוח. באם בוטלה העסקה לפני שליחת המוצר, יתבצע זיכוי בסכום מלא הכולל את דמי המשלוח. במקרים בהם יהיה כרוך ביטול העסקה בעלויות נוספות כלשהן (כדוגמת דמי ביטול לחברת האשראי), לא יישא המפעיל בעלויות אלה, והן ינוכו מסכום הזיכוי אשר יעמוד לרשות הלקוח.
 4. ביטול עסקה יתבצע באמצעות טופס יצירת קשר באתר, או יצירת קשר טלפוני, או שליחת דואר אלקטרוני למפעיל.
 5. החזרת המוצר הינה באחריות הלקוח בלבד, ותתבצע רק לאחר תיאום מראש.
 6. בעת קבלת המוצר המוחזר, תתבצע בדיקה של המוצר על-ידי המפעיל או מי מטעמו, ובמידה ויימצא כעומד בתנאי ההחזרה יזוכה הלקוח בהתאם לתקנון זה.
מבצעים:
 1. מעת לעת ולצרכי קידום מכירות יוצעו ללקוחות האתר מבצעים אשר במסגרתם יוענקו ללקוחות האתר מבצעים אשר במסגרתם יוענקו ללקוחות מתנות ו/או הנחות ו/או הטבות מיוחדות.
 2. ללקוח לא תהיה כל טענה או תביעה כלפי המפעיל הנוגעת למתנה, הנחה או הטבה אשר ניתנה לו או לחלופין לא ניתנה לו על-ידי המפעיל. כמו כן לא יינתן פיצוי כלשהו ללקוח אלא אם החליט המפעיל אחרת.
 3. המפעיל  שומר לעצמו את הזכות לשנות או להפסיק את המבצעים באתר ללא כל הודעה מוקדמת ובהתאם לשיקול דעתו הבלעדי.
שונות:
 1. תקנון זה עודכן נערך בתאריך 01/09/15 וניתן לשינוי בכל עת וללא הודעה מוקדמת.
 2. כל עניין, סכסוך או מחלוקת הנוגעים לאתר יתבררו בבתי המשפט האזורי בחיפה, וייעשו בהתאם לחוקי מדינת ישראל.